Wykaz budynków, których powierzchnia użytkowa zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej przekracza 250 m2 i w których dokonywana jest obsługa interesantów

 

Wykaz zawiera listę budynków, których powierzchnia użytkowa zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej przekracza 250 m2 i w których dokonywana jest obsługa interesantów.
 
Wykaz zawiera następujące dane:
numer wpisu
organ zajmujący budynek
powierzchnię użytkową budynku zajmowaną przez organ 
charakterystykę energetyczną budynku: jednostkową wielkość emisji CO2, udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową, wskaźniki rocznego zapotrzebowania na: energię użytkową, energię końcową oraz nieodnawialną energię pierwotną.
 

 

Przeglądanie tabeli

Opis przeglądania tabeli znajduje się tutaj.