Import świadectwa z pliku XML

 

Użytkownik ma możliwość importu świadectwa charakterystyki energetycznej z pliku XML. W tym celu użytkownik powinien wejść na stronę wprowadzania nowego świadectwa i wcisnąć przycisk  Import świadectwa z pliku XML.

Zimportowanie świadectwo będzie można znaleźć na liście świadectw użytkownika. Zostanie ono zapisane ze statusem Roboczy.