Przeglądanie – widok publiczny

Użytkownik może sortować listę według każdej z informacji w niej opisanej (imię, nazwisko, data wpisu…). W tym celu należy kliknąć na tytuł kolumny, która ma zostać posortowana.

(1) Użytkownik może filtrować listę wyszukując konkretną osobę, litery na jaką zaczyna się jej nazwisko lub na podstawie innego parametru. W tym celu należy ustalić warunek filtrowania dla odpowiedniego parametru. Warunek wybiera się  w okienku pod tytułem odpowiedniej kolumny. 

(2) Można wybrać kilka kryteriów jednocześnie. Filtrowanie zatwierdza się klikając w zielone kółko w lewym-górnym rogu tabeli 

(3) By anulować filtrowanie należy nacisnąć przycisk z gumką  znajdujący się po prawej stronie zielonego przycisku potwierdzić to wciskając zielony przycisk.

(4) Wyszukiwanie konkretnej osoby wykonuje się w ten sam sposób co filtrowanie. W tym przypadku należy wpisać całe imię oraz nazwisko w odpowiednie pola filtrowania.

(5) Jest możliwość wyboru liczby wierszy, która ma się wyświetlić na jednej stronie listy. Odpowiedni przycisk znajduje się na dole strony. Obok niego znajduje się przycisk wyboru numeru strony danej listy.

(6) W prawym-dolnym rogu znajduje się informacja o ilości wyświetlanych rekordów oraz przycisk umożliwiający ich ukrycie.