Wykazy osób uprawnionych

 

Wykaz osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej zawiera listę osób uprawnionych do sporządzania świadectw.
 
Wykaz osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji zawiera listę osób uprawnionych do kontroli tych systemów.
 
Wykazy te zawierają dane osób uprawnionych takie jak: imię, nazwisko, data wpisu, numer wpisu oraz numer uprawnień budowlanych (w przypadku ich posiadania).

 

Przeglądanie tabeli

Opis przeglądania tabeli znajduje się tutaj.